تیم ما

موژان اصغری

Lead Organiser & International Parnterships

 

هادی فرنود

Lead Organiser & Head of Partnerships

 

حامد جعفری

Co-organizer & PR

 

محمدرضا هاشمی

Community Leader/Mashhad Event Organizer

غنچه طاووسی

Volunteer Lead

سعید چوبانی

Tabriz Event Organizer

فرید شاه مرادی

Zahedan startup Community Builder

حامد تکمیل

Shiraz Startup Community Builder

فردریک پاکوئي

Investor Relations Officer

جاوید مومنی

Kerman Startup Community Builder

الیاس خسروی والا

Startup teams Coordinator/ Mashhad Startup Community Builder

مهدی شهبازی

Rasht Startup Community Builder

آروین رکانی

Graphic Designer

آیسان عقیلی

Communication Manager

قادر صادقی

Startups Relation

داوود محمودی

Film Editor & Communicator

علیرضا جوزی

Co-organizer/ Foreign Relations

محمد حسین زادگان

طراح گرافیک

مهران دهقانی

Yazd Community Builder

محمدرضا ازلی

Co-organizer & PR

CONTACT US